Platforma eFuturus

Nowoczesny proces dydaktyczny wymaga odpowiedniego wsparcia narzędziami informatycznymi. Specjalnie z myślą o studentach OKnO FUTURUS stworzyliśmy platformę edukacyjną eFuturus. 

Dzięki platformie eFuturus poza tradycyjnymi studiami niestacjonarnymi w trybie zaocznym OKnO oferuje również studia z wykorzystaniem elementów kształcenia na odległość. Zakres materiałów dydaktycznych umieszczonych na eFuturus obejmuje wszystkie przedmioty realizowane w ramach programów studiów na wszystkich kierunkach oferowanych przez uczelnie z FUTURUS.

Dogodna formuła studiów na odległość pozwala na studiowanie w dogodnym czasie, z dowolnego miejsca w Polsce i Unii Europejskiej. Do poszczególnych przedmiotów przygotowano wykłady, prezentacje, materiały uzupełniające, a także pytania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie do egzaminów i zaliczeń. Platforma eFuturus oferuje narzędzia wspierające komunikację z wykładowcami, przesyłanie prac zaliczeniowych i semestralnych, a także sprawdzanie zdobytej wiedzy.