Studiowanie w OKnO

Studiowanie w OKnO jest bardzo proste i wymaga spełnienia trzech warunków:

  • dostępu do Internetu
  • umiejętności w obsłudze programów (MS Office, Adobe Reader)
  • umiejętności samoorganizacji czasu pracy

Każdy student otrzymuje swój unikalny login i hasło, który umożliwia wejście na platformę edukacyjną eFuturus. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do materiałów dydaktycznych właściwych do wybranego kierunku studiów i specjalności. Studiowanie w OKnO wymaga przyswojenia treści umieszczonych na platformie, a także rozwiązania zadań, testów i ćwiczeń.

Studiowanie w OKnO nie wymaga regularnego przyjeżdżania do Uczelni. Studenci mają dostęp do wykładowców poprzez narzędzia oferowane przez platformę eFuturus oraz pocztę elektroniczną. Każdy student ma jednak prawo wziąć udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych organizowanych przez uczelnię. Studenci mają obowiązek zdawać egzaminyw siedzibie uczelni.

Dodatkowym elementem ułatwiającym studentom przyswajanie wiedzy ze szczególnie trudnych zagadnień jest organizowanie przez uczelnię konsultacji w ośrodku OKnO, który opiekuje się grupą studentów. Każdy ośrodek, który zajmuje się rekrutacją zajmuje się również bieżącą opieką nad studentem w tym organizowaniem konsultacji lub zajęć uzupełniających. Konsultacje takie odbywają się w siedzibie Ośrodka OKnO i są prowadzone są przez wykładowców uczelni.