Nowoczesne zarządzanie biznesem

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie realizuje projekt pod nazwą "Nowoczesne metody zarządzania w biznesie" (numer projektu POKL.04.01.01-00-377/09-00) w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta projektu dotyczy trzech obszarów:

Studia wyższe

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze studiów licencjackich o specjalności "Nowoczesne metody zarządzania w biznesie", realizowanych w trybie zaocznym na kierunku Zarządzanie. Specjalność jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – student ponosi koszty wyłącznie przedmiotów podstawowych. W ramach specjalności zostaną poruszone następujące tematy:·

  • nowoczesne aspekty zarządzania sprzedażą
  • psychospołeczne podstawy kierowania zespołem
  • psychologia wpływu z elementami retoryki medialnej
  • techniki negocjacji i mediacji w biznesie
  • zarządzanie wizerunkiem menedżerskim
  • executive coaching
  • zarządzanie innowacjami i kreatywnością w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie czasem i stresem

W procesie kształcenia będą wykorzystane nowoczesne metody kształcenia dorosłych w systemie opartym o cykl Kolba. Wykłady będą oparte o prezentacje multimedialne połącznone z interaktywną pracą e-learningową. Wykorzystane będą również m.in.: gry menedżerskie i warsztaty treningowe, filmy szkoleniowe oraz symulacje z wykorzystaniem zapisu video. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki

W ramach projektu zostanie uruchomiony program zajęć wyrónawczych z zakresu matematyki i fizyki. W programie weźmie udział 20 uczestników z najsłabszymi wynikami egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki. Zajęcia wyrównacze odbędą się na miesiąc przed terminem rozpoczęcia studiów i będą trwały 4 tygodni x 12 godz. w tygodniu w grupach 10 osobowych.

Program staży

W ramach wzmocnienia praktycznych aspektów nauczania oraz zwiększenia przydatności nowej specjalności dla potrzeb gospodarki, przewiduje się organizację staży w przedsiębiorstwach przeznaczonych dla studentów wnioskowanego kierunku.

Okres realizacji projektu: I.2009r. - X.2012r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny