Studia podyplomowe - opłaty za studia

Pełny koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych prowadzonych przez Akademię Profesjonalnej Edukacji FUTURUS prezentuje tabela poniżej. Opłata wnoszona jest z góry lub w dwóch, semestralnych ratach.
 
zarządzanie nieruchomościami 3300 zł
bezpieczeństwo i higiena pracy dla zawodowców 4000 zł
zarządzanie w administracji publicznej 3900 zł
audyt i kontrola wewnętrzna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa* 3450 zł
zarządzanie zasobami ludzkimi* 3800 zł

 

Opłata wpisowa - 200 zł
*Opłata wpisowa - 150zł
 
Absolwenci uczelni działających w ramach Konsorcjum Uczelni  FUTURUS otrzymują rabat w wysokości 10%