Studia podyplomowe

Obecnie oferta Akademii Profesjonalnej Edukacji FUTURUS obejmuje studia podyplomowe na następujących kierunkach:

W ofercie Akademii Profesjonalnej Edukacji FUTURUS znajdują się również studia podyplomowe realizowane przez WSB-NLU w Nowym Sączu:

 • Innowatyka
 • Rachunkowość i podatki
 • Współczesne koncepcje w praktyce gospodarczej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie rozwojem technologii produktu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Akademia coachingu
 • Akademia trenera
 • Zarządzanie sportem
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Technologie multimedialne
 • Psychologia i pedagogika sądowa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Dyplomacja społeczna i kontakty międzynarodowe
 • Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych realizowanych w Nowym Sączu