Zasady rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY
  • formularz rekrutacyjny on-line
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)
  • CV
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • kopia dowodu osobistego
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego

TRZY KROKI REKRUTACJI

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line. Wypełniając formularz rekrutacyjny otrzymasz swój indywidualny numer rachunku bankowego FUTURUS, na który będziesz wpłacać wymagane opłaty.

2. Wypełniony formularz otrzymasz e-mailem na podany  przez Ciebie adres. Wydrukuj i podpisz formularz rekrutacyjny.

3. Złóż formularz wraz z kompletem dokumentów i dowodem wniesienia opłat do Akademii Profesjonalnej Edukacji FUTURUS (ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa-Miedzeszyn). Przygotowany komplet dokumentów można również wysłać pocztą. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.